#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
2 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
3 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
1.15.11 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
4 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
21.10 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
6 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
7 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
3.06.40 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนนครวิทยาคม
8 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
5.10 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
11 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.57.08 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
12 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
13 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
5.75 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
14 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
10
9.39.84 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
15 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
11.85 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
17 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
18 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
3.53.29 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
19 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.95 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนนครวิทยาคม
20 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
5.50 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
21 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
20.38 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
22 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
57.09 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
23 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
24 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
25 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
15.64 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนนครวิทยาคม
26 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
27 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
1.16.40 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนนครวิทยาคม
28 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
29 ฟุตบอล
ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
30 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
31 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
32 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
1.09.16 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
33 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
58.84 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
34 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
31.82 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
35 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
13.64 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนนครวิทยาคม
36 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
29.02 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
37 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
5.01.85 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
38 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนนครวิทยาคม
39 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
40 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
5.32.74 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
41 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
42 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
43 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
44 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
45 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
46 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
47 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
48 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
49 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
50 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
51 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
52 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
53 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
54 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
55 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
56 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
57 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
58 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
59 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
60 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
61 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
62 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
63 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
64 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
65 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
66 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
67 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
68 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
69 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
70 กรีฑา
วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
19.06.72 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
71 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
7.26 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
72 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
6.17 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
73 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
26.54 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
74 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
1.01.30 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
75 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
3.07.66 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
76 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
3.55.34 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
77 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
7.13.46 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
78 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
31.92 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
79 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
13.87 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
80 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
29.26 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
81 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
3.86 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
82 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
3.15.00 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
83 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
15.15 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
84 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
85 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
11.46 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
86 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
87 กรีฑา
วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
15.14.62 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
88 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
89 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
90 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
91 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
3.80 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
92 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
93 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
94 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
95 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
96 กรีฑา
วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
19.31.03 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
97 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
14.61 วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
98 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
99 ฟุตบอล
ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
100 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
101 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
102 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
103 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
104 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
105 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
5.31.89 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
106 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
3.40 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
107 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
108 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
109 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
2.21.66 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
110 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
111 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
6.99 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
112 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
113 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
22.85 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
114 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
115 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
116 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
117 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
118 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
119 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
120 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
5.40.25 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
121 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
122 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
123 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
124 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
125 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
126 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
128 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
129 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
130 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
131 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
1.02.08 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
132 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4.13.95 วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
133 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
134 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
8.40 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
135 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
136 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
137 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
138 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
9.68 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
139 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
140 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
141 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
142 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
5.02.45 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
143 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
144 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
145 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
146 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
147 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
148 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
149 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
5
2.25.39 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
150 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
5
1.18.86 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
151 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
5
3.33 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
152 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
5
5.74 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
153 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
5
5.14.29 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
154 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
5
8.08.25 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
155 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
5
24.68 วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
156 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
5
17.12 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
157 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
5
51.36 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
158 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
59.89 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
159 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
6
1.01.87 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
160 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
6
48.61 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
161 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
6
1.00.36 นาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
162 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
6
25.98 วินาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
163 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
3.22.06 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
164 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
6
3.07.95 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
165 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
6
25.57 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
166 กรีฑา
พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
6
32.16 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
167 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
16.98 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
168 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
7
26.07 วินาที
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
169 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
7
1.02.07 นาที
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
170 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
7
DNF วินาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
171 กรีฑา
วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
7
17.54.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
172 กรีฑา
พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
7
31.00 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
173 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
7
51.98 วินาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
174 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
7
25.33 วินาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
175 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
8
19.42 เมตร
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
176 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
8
15.07 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
177 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
8
12.46 วินาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
178 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
8
12.01 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
179 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
8
DNF วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
180 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
8
18.92 เมตร
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
181 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
8
DNF เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.54679703712463 วินาที