#
สถานที่
ที่อยู่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
แผนที่
1 สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม นายพิษณุ ปันพรหม 0825568844
2 สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) หมู่ที่ 11 บ้านบ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170. โทรศัพท์ : 0931200122 นายพิษณุ ปันพรหม 0825568844
3 สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล 0960718779
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม นายพิษณุ ปันพรหม 0825568844
5 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา นายพิษณุ ปันพรหม 0825568844

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0031929016113281 วินาที