#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นางสาว ดาราพร เกตุหอม
2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว อาซือ เบเช
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
5 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.นางสาว ธัญชนก โยแสง
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว บูมือ เชอมือ
1.นาย วสุพล มังคลาด
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02919602394104 วินาที