#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว อาซือ เบเช
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
1.นางสาว ปานตะวัน จุมป๋า
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
4 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.นางสาว ธัญชนก โยแสง
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.นางสาว สุวณิดา คงเอม
1.นางสาว สรารัตน์ ปลอดทอง
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020478963851929 วินาที