#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นางสาว ดาราพร เกตุหอม
2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว อาซือ เบเช
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว ปิยะฉัตร ใจแจ่ม
4 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.นางสาว พิชชา บุญตัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
5 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นางสาว เกวลิน โชงเขียว
1.นางสาว พิษณุ ปันพรม
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว บิเเหง่ เเลนี
1.นาย สมชาติ ชาญไชย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020394802093506 วินาที