#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นางสาว อริสรา กันทวี
2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
3 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว กันยา ลอซู
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.015054941177368 วินาที