#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นาย ธนาธร ศรีษะธร
1.นางสาว สุกัญญา พลหาญ
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ธีรภัทร สุริยะโชติ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
4 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
1.นาย พิธิวัฒน์ เปล่งบุญ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นาย วรเทพ พุ่มมะลิ
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.นาย คมกฤษ ไชยยะ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021105051040649 วินาที