#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย จะจอ เเซ่เปอะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นาย พีรพัฒน์ ทำคำหมื่น
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
1.นาย บรรณวิชญ์ ปวงคำ
1.นางสาว นันทิกานต์ อินปันส่วน
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นาย ชาญชัย มาเยอะ
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย สายเมือง วิชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
6 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
1.นาย ธนา มาเยอะ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.นาย อัสกร ทะสร้อย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.023363828659058 วินาที