#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นาย ณัฐภูมิ อาสานาม
1.นางสาว สุกัญญา พลหาญ
2 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.นาย สิทธิชัย บุดดี
1.นาย พงศกร สุทธศรี
3 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ธีรภัทร สุริยะโชติ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
5 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
1.นาย ธนา มาเยอะ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.017828941345215 วินาที