#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นาย จาฎุพัจน์ รักบิดา
2.นาย ธนภัทร์ บุญไตร
3.นาย รัชชานนท์ ทวีชัย
4.นาย ณัฐวุติ แสนเทิง
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นาย ณัฐพล ลุนชัย
2.นาย ปิยะพงษ์ คำริน
3.นาย บูรพา อำไพพร้อม
4.นาย มโนภัทร ปวงคำไหล
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ทองทัศน์ บุญแก้ว
2.นาย สมหวัง มาเยอะ
3.นาย พิชิตภัย ปัญญาหาร
4.นาย อนันต์ สามมุข
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
1.นาย เดชรัตน์ชัย ดวงวงศ์ญาติ
2.นาย แดง ไทยใหญ่
3.นาย ธีรเดช จอมแก้ว
4.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย รัชชวิชญ์ ชาติเหมาะ
2.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
3.นาย ภานุเดช แสนคำหล่อ
4.นาย สมพงษ์ คำแก้ว

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020372152328491 วินาที