#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กหญิง พัชรี ดีแก
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นางสาว จิราพัชร จันต๊ะมา
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
1.เด็กหญิง ชัชฎาลักษณ์ อาบใจ
1.นาย สมบัติ สมแก้ว
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว ธัญวรัตน์ นวลแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ บุญปั๋น

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020319938659668 วินาที