#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
1.เด็กหญิง อัญชัญ ลือตาล
1.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.เด็กหญิง จิรนันท์ เบเชกู่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กหญิง พัชรี ดีแก้ว
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว จันจิรา มาแก้ว
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
1.นางสาว อนุธิดา ลุงดี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020687818527222 วินาที