#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว ปนัดดา มาเยอะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กหญิง จุฑาธิป จอมเชื้อ
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.เด็กหญิง วรรณนิสา ยาสมุทร
1.นาย พิษณุ ปันพรม
5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ นันชัย
1.นางสาว ปวีณา บุปผาพนา
6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022536993026733 วินาที