#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
1.เด็กชาย พงศกร ราชลำ
1.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.เด็กชาย ยุุทธการ บ้านทุ่ง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
1.นาย นัทพงษ์ พรมจีน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
4 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
1.นาย พีรพัฒน์ ใจโณ
1.นางสาว นันทิกานต์ อินปันส่วน
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย มหาสมุทร อุตวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.เด็กชาย ธนกฤต ดวงสีจันทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.024420976638794 วินาที