#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กชาย มานัส ใจปัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
2 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
1.นาย ธีรเมธ ใจเสาร์ดี
1.นาย อรรถวัฒน์ สุคำ
3 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ โพธิปัญญา
1.นาย พงศกร สุทธศรี
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กชาย สุทธินต์ บ่อเเล
1.นาย วสุพล มังคลาด
5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.นาย อนุภัทร ยามี
1.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
7 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.เด็กชาย ธนภัทร จักรอินต๊ะ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.023361921310425 วินาที