#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นาย จิรวัฒน์ พรมมินทร์
2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.เด็กชาย มงคล อ๋องแสง
1.นาย พิษณุ ปันพรม
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย นที อินทร์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
1.นาย มอญ ลุงธรรม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020878076553345 วินาที