#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นาย ณัฐดนัย ขันเปี้ย
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กชาย มานัส ใจปัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ โพธิปัญญา
1.นาย พงศกร สุทธศรี
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
1.เด็กชาย ธีรเทพ จันทร์อิ่ม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0174560546875 วินาที