#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นาย กฤษณพงศ์ โย่แฮ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ิพิเขษฐ์ สบายดี
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
4 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
1.นาย พิชญุตม์ ปิงโกดง
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
1.เด็กชาย ธีรเดช ดอนม่วง
6 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.เด็กชาย พงศกร หน้อยหมี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019561767578125 วินาที