#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว อิเหมี่ยว ไทยใหญ่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
3 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.นางสาว จิรนันท์ เตโจ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นางสาว เพชราภรณ์ ประมะสิน
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
2.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.นางสาว วนิดา พจนาวรากุล
1.นางสาว สรารัตน์ ปลอดทอง
6 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
1.นางสาว พรสวรรค์ เย็นศิริสกุลงาม
1.นาย วุฒิชัย บุญตูบ
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.นางสาว นันท์นลิน คำมั่นมูล
1.นางสาว ภัทรภร ชัยปัญหา
2.นางสาว ฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
8 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
1.นางสาว ชนิสรา ยานพาค

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02616810798645 วินาที