#
กิจกรรม
ทีม
0033 การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 6 คน / ครู 2 คน 8
0034 การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 6 คน / ครู 2 คน 8
0035 การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย ทีม 6 คน / ครู 2 คน 9
0036 การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง ทีม 6 คน / ครู 2 คน 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.005662202835083 วินาที