#
กิจกรรม
ทีม
0025 การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 5 คน / ครู 4 คน 8
0026 การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย ทีม 5 คน / ครู 4 คน 9
0027 การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 5 คน / ครู 4 คน 8
0028 การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง ทีม 5 คน / ครู 4 คน 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0056412220001221 วินาที