#
กิจกรรม
ทีม
0021 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 12 คน / ครู 2 คน 8
0022 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง ทีม 12 คน / ครู 2 คน 8
0023 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 12 คน / ครู 2 คน 8
0024 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย ทีม 12 คน / ครู 2 คน 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0057010650634766 วินาที