#
กิจกรรม
ทีม
0002 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 15 คน / ครู 2 คน 8
0007 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย ทีม 15 คน / ครู 2 คน 9
0008 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง ทีม 15 คน / ครู 2 คน 9

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0047218799591064 วินาที