1. เทเบิลเทนนิส
0011. เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0012. เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0013. เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0014. เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0015. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0016. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0017. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0018. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0019. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ 0020. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0036649703979492 วินาที