#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๒
6 โรงเรียนพานพิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๒
7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025700092315674 วินาที