#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 2 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.032794952392578 วินาที