#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนนครวิทยาคม 2 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026406049728394 วินาที