#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 2 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027508020401001 วินาที