#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนนครวิทยาคม 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 โรงเรียนพานพิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027291059494019 วินาที