#
หมวดหมู่
กิจกรรม
1 ฟุตบอล 3
2 ฟุตซอล 3
3 วอลเลย์บอล 4
4 บาสเกตบอล 4
5 เซปักตะกร้อ 4
6 เทเบิลเทนนิส 10
7 เปตอง 14
8 กรีฑา 46
9 E-sports (ROV) 4
10 วู้ดบอล 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0063121318817139 วินาที